Korte omschrijving:

In NewTon Basic legt u een relatie en een materiaal bestand aan, deze bestanden gebruikt u voor het snel en efficiënt vastleggen van alle inkomende en uitgaande wegingen.

Online folder:

Hier kunt u de online folder van NewTon Basic downloaden.

Functionaliteit NewTon Basic:

WEGEN: Standaard wegingen [vol en leeg], Combinatie weging [auto met aanhanger], Netto wegingen en wegingen voor Derden

DOCUMENTEN: Weegbon [twee zelf te definiëren lay-outs mogelijk], LMA Begeleidingsbrief, LMA-S formulier, Vrachtbrief, CMR, EVOA documenten, VDM, ED61.

OVERZICHTEN: Uitgebreid overzicht van de geregistreerde wegingen in Microsoft Excel.

NewTon Basic € 1.250,-

Modules NewTon Basic:

IPWegen. € 550,- 
Via het netwerk weegdata van de indicator beschikbaar stellen. ( wegen op elke PC in het netwerk )

Stoplicht-module. € 450,-
Module voor het bedienen van maximaal 8 stoplichten. Instelbaar kan NewTon na het overnemen van een gewicht het stoplicht ( tijdelijk ) op groen zetten.

XML-module. € 450,-
XML uitvoer van alle weeggegevens.

Analyse-module. € 450,-
Registreer aanvullende weeg-gegevens t.b.v. monsterafname, keuringen of metingen.

LMA-module. € 450,-
Volledige afvalstroomregistratie met schriftelijke aangifte.

Chipcard-module*. € 450,-
Basismodule ten behoeve van koppeling met cardreaders.

User Identificatie*. € 300,-
Voor het koppelen van NewTon gebruikers aan een Chipcard of Tag waarmee de gebruiker zich bij het systeem aanmeldt. ( icm. Chipcard-module )

Relatie Identificatie*. € 300,-
Voor het koppelen van relaties aan een Chipcard of Tag waardoor de registratie altijd aan de juiste klant wordt gekoppeld. ( icm Chipcard-module )

* Exclusief benodigde apparatuur

Genoemde prijzen zijn exclusief installatie en instructie.

  • Dagtarief voor installatie en instructie € 500,-
  • Reiskosten per kilometer € 0,75
  • Alle prijzen zijn exclusief BTW.