Voorwoord

Wij zijn trots op onze professionele NewTon HelpDesk die in vrijwel alle gevallen binnen zeer korte tijd de meest uiteenlopende incidenten weet op te lossen, waarbij het meer dan eens om zaken handelt die slechts in de verte met NewTon software van doen hebben. In alle gevallen stelt men er een eer in om u als NewTon gebruiker zo snel mogelijk weer op weg te helpen en u zo volledig mogelijk te informeren.

De NewTon HelpDesk is ingericht op het behandelen van ondersteuningsverzoeken die via eMail worden ontvangen en waarvan een ticket  geregistreerd wordt in ons geavanceerde ticketsysteem waarin het verder behandeld, gevolgd en gedocumenteerd wordt. Dit is een belangrijke factor cq. voorwaarde om de professionele diensten te kunnen bieden die u van ons gewend bent. Ook wordt tijdens het registratieproces duidelijk of een melding alle gewenste informatie bevat, in welke categorie een incident valt en welke medewerker e.e.a kan behandelen. Zo zijn er veel  zaken die door de 1e lijns HelpDesk kunnen worden behandeld, echter  zijn er ook gevallen die vragen om de aandacht van 2e lijns HelpDesk of zelfs die van een NewTon consultant, waarbij de werkzaamheden in de laatste 2 categorieën bij voorkeur gepland worden uitgevoerd.
 
Daarom is een beller niet sneller.

Om een goede start te kunnen maken met de behandeling van uw ondersteuningsverzoek is een goede voorbereiding dus van essentieel belang, en juist die voorbereiding komt vaak in het gedrang  bij telefonisch melden van incidenten waarbij het traject onnodig langer duurt en er bovendien kans bestaat dat de kwaliteit van de dienstverlening niet gewaarborgd is.

In deze nieuwsbrief verder aandacht voor de nieuwe look van NewTon Loods, de factuurcontrole module en een interview met Leo van Leeuwen Metaalrecycling uit Rotterdam.


NewTon Nieuws

NewTon Loods in 1.05

In de vorige nieuwsbrief is NewTon 1.05 aangekondigd. Een versie waarin diverse verbeteringen worden doorgevoerd die mede zijn geopperd door

de NewTon-gebruikers. De laatste fase van testen door de pilot-gebruikers is inmiddels aangebroken en we verwachten binnenkort NewTon 1.05 uit te brengen.

Naast de eerder genoemde nieuwe functionaliteiten van 1.05 heeft tevens NewTon Loods een nieuwe “look” gekregen. Ook is NewTon Loods verder gestabiliseerd en is de performance verbeterd.


Module van de Maand: NewTon Factuurcontrole

De NewTon module Factuurcontrole maakt het mogelijk alle inkomende facturen van uw relaties te registreren, controleren en door te boeken naar uw financiële software.

Van alle te factureren items in NewTon kunnen zogenoemde Schaduwfacturen gemaakt worden, u doet dit wanneer de andere partij [Transporteur, Leverancier] de definitieve factuur opmaakt. De factuurcontrole module zorgt er onder andere voor dat u nooit een vracht of transport dubbel betaald en dat u bovendien betaald wat u heeft afgesproken.

Bij ontvangst van de factuur registreert en controleert u deze op basis van de gemaakte schaduwfactuur. De schaduwfactuur is gemaakt op basis van de in NewTon geregistreerde zaken als gewicht en prijs, bij het registreren van de ontvangen factuur zijn eventuele verschillen in gewicht en prijs direct zichtbaar. Omdat er doorgaans sprake is van ijkverschillen tussen weegbruggen kunt u in NewTon aangeven welk verschil in gewicht u accepteert, een verschil in prijs is doorgaans niet acceptabel.

Facturen die één op één overeenkomen met de in NewTon geregistreerde afspraken en facturen die afwijken binnen de door u aangegeven grenzen kunnen eenvoudig worden afgehandeld en doorgeboekt naar uw financiële software.

Facturen met een te grote afwijking worden ter behandeling in een aparte groep opgenomen en kunnen aan de verantwoordelijke commercieel medewerker worden toegewezen zodat deze zijn relatie kan aanspreken op het afwijken van de gemaakte afspraken. U kunt vervolgens aangeven dat u wacht op een credit-factuur voordat de factuur doorgeboekt mag worden, dat er wel een credit-factuur komt maar dat deze factuur toch doorgeboekt mag worden of dat u akkoord gaat met de factuur [de geaccepteerde prijzen kunnen dan tevens in de orders worden aangepast].

NewTon Factuurcontrole: Geen cent teveel!!


In the Spotlights: Leo van Leeuwen Metaalrecycling

Vandaag zijn we te gast bij één van de vele ijzer en metaalrecyclingbedrijven uit Rotterdam en omgeving, Leo van Leeuwen Metaalrecycling. Een familiebedrijf met een historie van ruim 40 jaar, destijds gestart door dhr van Leeuwen. De huidige directie wordt gevoerd door vader Leo en zoon Patrick van Leeuwen.

Zoals menig ijzer- en metaalrecyclingbedrijf houdt men zich bij van Leeuwen bezig met het inzamelen,sorteren en verwerken van oud ijzer en metalen. Sinds een jaar of 10 is hier tevens de export bijgekomen van zowel ferro als non-ferro naar het verre oosten.

Dat van Leeuwen veelzijdig is blijkt wel uit de diverse bedrijven die onder de Leo van Leeuwen Groep vallen. Bij Rijnmond Industriële Service is men gespecialiseerd in sloop en demontage alsmede asbestsaneringen. Tevens is er een verhuurtak waar o.a. machines ten behoeve van sloopwerk worden verhuurd. Ook internationaal gezien is van Leeuwen actief. Sinds een aantal jaar heeft de Groep een werf in Kroatië welke word geleid door Rob Mourik.

Bij de 3 bedrijven werken in totaal 75 mensen en bij Leo van Leeuwen Metaalrecycling zijn 25 medewerkers actief.

Aan tafel vandaag zitten Leo van Leeuwen en Brigitte Moonen. Brigitte is bij van Leeuwen o.a. verantwoordelijk voor de inzet van NewTon binnen de organisatie.

NewTon, sinds 2005 operationeel bij van Leeuwen, vormt reeds geruime tijd het administratieve hart van de organisatie. Destijds is men overgestapt van het welbekende Milieu2000 naar NewTon en tot op de dag van vandaag blijkt dit een uitstekende keuze aldus Leo van Leeuwen. Onlangs heeft men besloten om tevens de export binnen NewTon vast te leggen. Deze module stelt van Leeuwen in staat om alle registraties en documentatie rondom exportorders vast te leggen binnen NewTon. Zo is men in staat om op elk gewenst moment een goed overzicht te genereren van wat er nog geleverd moet worden, wat er onderweg is en tegen welke condities dit is afgesproken. De directie van het bedrijf krijgt op deze manier een perfect inzicht van de in –en verkoop marges van een bepaalde order aldus Brigitte. Ondanks het feit dat de regels omtrent exporteren naar het verre oosten zijn versoepeld blijft het een behoorlijke operatie maar NewTon zorgt ervoor dat het overzicht op elk moment behouden blijft en levert veel tijdwinst

op.

NewTon is een perfect systeem vervolgt Brigitte. De benodigde informatie is op elk moment uit het systeem te halen. Of het nu een positiebepaling van het bedrijf is, een weegbon uit 2006 voor een klant die deze is kwijtgeraakt of een weekoverzicht van alle binnengekomen soorten koper. Als je de benodigde gegevens ooit een keer  hebt ingevoerd in het systeem zorgt NewTon ervoor dat het wordt gepresenteerd op de manier zoals jij het wilt. Het klantproces is van A tot Z te volgen binnen het systeem.

Bij van Leeuwen is men innovatief als het gaat om contante uitgaven die worden gedaan binnen het bedrijf. Uitgifte van contanten wordt gedaan middels een geld-automaat. NewTon print op elke kassabon een barcode die vervolgens wordt gescand door de automaat die er vervolgens voor zorgt dat het exacte bedrag word uitbetaald aan de klant. Het werken bij van Leeuwen is hierdoor een stuk veiliger geworden.NewTon Vraag & Antwoord

De vraag van deze maand is: Ik wil graag een gedeelte van mijn huidige administratie archiveren. Is dit mogelijk? Antwoord:

Veel bedrijven hebben de behoefte om een gedeelte van hun administratie na afsluiting van een boekjaar weg te zetten in een historie administratie. Dit is uiteraard mogelijk met NewTon Software. Het aanmaken van een historie administratie en het verplaatsen van de actuele administratie kan, wanneer mogelijk, online worden uitgevoerd door een NewTon engineer. Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u contact opnemen met ons.NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl