Voorwoord

De recyclingsector blijkt een robuuste sector die ondanks tegenslagen sterk innovatief is en waar men een gezonde handelsmentaliteit combineert met sterke ambities.  Deze twee ingrediënten tezamen zijn een goede basis om in voorspoed, maar ook mindere tijden sterk naar boven te komen en een voordeel te behalen uit veel situaties. Van groot belang is daarbij dat men zich kan concentreren op dat wat werkelijk aandacht behoeft, in de wetenschap dat men kan vertrouwen op de bedrijfsautomatisering, die de wijzigende omstandigheden direct ondersteunt.

Dit is voor ons als organisatie (deels afkomstig uit de recyclingbranche) een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van NewTon software. Dat de doorlopende ontwikkeling van NewTon software (sinds 1991) iets is waar u op kunt vertrouwen blijkt uit de aanstaande 1.0.5 release, waar u in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen.

Verder in deze nieuwsbrief een interview met Gebroeders Bakker Metaalrecycling uit Arnhem,  NewTon Weegcontracten als module van de maand en een uitleg voor het afdrukken van meerdere weegbonnen met aangepaste teksten.

NewTon Nieuws

NewTon 1.05 komt eraan !

Tijdens de gebruikersbijeenkomst op 26 augustus is NewTon versie 1.0.5. gepresenteerd, zo’n 150 grotere en kleinere uitbreidingen en vernieuwingen werden nader toegelicht.

Tot grote tevredenheid van de “aangevers” zijn in versie 1.0.5. onder andere alle gebruikerswensen die besproken werden tijdens de bijeenkomst op 29 april verwerkt.Nieuwe functionaliteit zoals het synchroniseren van valutakoersen met de Europese Centrale Bank, de optie om automatisch een haalorder te genereren bij het verwerken van een plaatsorder en de optie om All-in tarieven en samengestelde materialen te gebruiken, werd eveneens enthousiast ontvangen.

Nog deze maand zullen een drietal pilot bedrijven versie 1.0.5. in gebruik nemen en de laatste praktijktests uitvoeren.

Onze ontwikkelaars zijn inmiddels al druk doende met de volgende releases waarin onder andere de besproken aanpassingen met betrekking tot het factureren aan bod komen.

Ook de op 14 april door het LMA aangekondigde wijzigingen met betrekking tot het elektronisch melden hebben onze aandacht, op dit moment geven de instanties echter nog niets prijs van de voorgenomen wijzigingen. Zoals u dat van ons gewend bent houden we de vinger aan de pols.


Module van de maand: NewTon Weegcontracten

Met de NewTon module Weegcontracten kunt u alle gegevens registreren van de inkoop en verkoopcontracten die u afsluit. Nadat u hebt vastgelegd met welke relatie u welk materiaal tegen welke prijs bent overeengekomen kunt u het contract ter ondertekening afdrukken.

Zodra het contract Actief gemarkeerd is kunnen wegingen aan het contract gekoppeld worden. Het is ook mogelijk het contract zodanig te markeren dat NewTon bij de selectie ervan in een weging een melding geeft zodat de weger de (eerste) levering op een contract kan melden aan de verantwoordelijke in- of verkoper.  Door wegingen te koppelen aan contracten is altijd bekend hoeveel er nog geleverd moet of mag worden op een contract.

Per contract kunt u de geaccepteerde gewichtsafwijking vastleggen en aangeven wat het gebruikelijk gewicht van een vracht is; NewTon waarschuwt tijdig wanneer u een contract dreigt te overleveren.

In het geval van overlevering biedt NewTon de mogelijkheid de overlevering af te boeken op een ander contract [vanzelfsprekend kan de overlevering alleen geboekt worden op een actief contract met dezelfde relatie en hetzelfde materiaal].

Afspraken beheersbaar met NewTon Weegcontracten.


In the spotlights: Gebroeders Bakker Metaalrecycling

“inzichtelijkheid van de cijfers en de gemakkelijke manier van werken was voor ons een grote verbetering"

Vandaag zijn we te gast bij Gebroeders Bakker Metaalrecycling uit Arnhem. Zij houden zich bezig met het inzamelen,sorteren en verwerken van oud ijzer en metalen. Na de start van het bedrijf in Doetinchem deed de mogelijkheid zich voor om een goede locatie elders te krijgen en heeft men besloten om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten in Arnhem. Het bedrijf is sinds 1999 op de huidige locatie aan de Santkamp gevestigd.

Aan tafel vandaag zitten Auke Bakker, Marja Engels en Marc van der Weijden. Het bedrijf wordt geleid door de heren Bakker, te weten Johan en Auke Bakker.Momenteel zijn er 9 mensen in dienst bij Bakker Metaalrecycling, verdeeld over kantoor, logistiek en werf-personeel.

De goede naam van NewTon en ervaringen met de software bij collega-gebruikers heeft Bakker doen besluiten om zelf te gaan kijken naar de mogelijkheden van het pakket. Na een demonstratie en uitleg van de mogelijkheden bleek al gauw dat  NewTon goed aansluit op de wensen van het bedrijf.

Na een testfase van een aantal maanden is NewTon “live” gegaan in april 2009. Met een pakketsamenstelling van wegen, factureren, kassa en weegcontracten zijn ze inmiddels al behoorlijk actief in het gebruik van NewTon Software. 

De impact van NewTon was behoorlijk geeft Auke Bakker aan. “inzichtelijkheid van de cijfers en de gemakkelijke manier van werken was voor ons een grote verbetering”. Marc van der Weijden geeft aan dat het voor hem geen omschakeling betrof, gezien zijn intrede bij Gebroeders Bakker Metaalrecycling synchroon liep met de ingebruikname van NewTon Software. Werkzaamheden in het verleden waar behoorlijk wat tijd in ging zitten, bijvoorbeeld het maken van een dag-totaalstaat van de kassa-uitgaven, is met NewTon een simpele handeling geworden, vervolgt Marja Engels.

De installatie, uitleg en het in gebruik nemen van de software verliep vlot en vakkundig bij Bakker. Door ondersteuning van de NewTon consultants , HelpDesk en van andere NewTon gebruikers raakte Bakker snel vertrouwd met het pakket en inmiddels is het punt bereikt waarop de voordelen van NewTon bij Bakker ook duidelijk zijn. De administratieve verlichting die NewTon biedt aan het bedrijf is behoorlijk merkbaar. Het feit dat NewTon de administratieve backbone is van het bedrijf zorgt ervoor dat het bedrijf zich met volle kracht op de toekomst kan richten.

Toekomstplannen zijn er bij Gebroeders Bakker Metaalrecycling genoeg, Auke Bakker geeft aan dat ze momenteel druk bezig zijn met het onderzoeken en opzetten van export van metalen naar het verre oosten. De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels gezet en men verwacht hier op korte termijn mee aan de slag te kunnen gaan.

Op de vraag wat men graag verbeterd zouden zien binnen NewTon antwoord Marc van der Weijden dat hij graag de mogelijkheid tot elektronisch factureren binnen NewTon zou willen zien. De ontwikkeling van het elektronisch versturen van documenten vanuit NewTon werd tijdens de voorlaatste gebruikersbijeenkomst besproken en staat inmiddels in de planning. Wederom een bewijs dat NewTon Software aansluit op de wensen van de branches en haar gebruikers.


NewTon Vraag & Antwoord:

De vraag van deze maand is:

Is het binnen NewTon mogelijk om vervolg weegbonnen af te drukken met hierop verschillende teksten?Antwoord:

Met de introductie van NewTon 1.04 is het inderdaad mogelijk om meerdere weegbonnen als kopie af te drukken. Het kan voorkomen dat u een 2e weegbon wilt afdrukken voor intern gebruik waar een aangepaste tekst op moet staan, bijvoorbeeld “Kopie Intern”

Wanneer u dit wilt instellen moet u uiteraard beschikken over de nieuwste versie van NewTon en kunt u contact opnemen met de NewTon HelpDesk. Zij kunnen u ondersteunen in het instellen van deze variabelen.

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl