Nieuwe Modules: Positiebepaling, All-in tarieven en Samengestelde materialen

Met de nieuwe release van NewTon Software, NewTon 1.05 zijn tevens een aantal nieuwe modules geïntroduceerd.

Positiebepaling:
Deze module geeft u een actueel positie-overzicht van uw bedrijf. Op basis van de voorraad in combinatie met de afname- of leveringsverplichtingen vastgelegd in weegcontracten, vrachtorders, werken, contracten en ladingorders heeft u op elk moment een overzicht van uw handelspositie.

All-in tarieven:
Met de module All-in tarieven is het mogelijk om een vast bedrag met uw klant af te rekenen voor het materiaal in een containerorder of inzamelorder ongeacht het gewicht. Het te berekenen bedrag kan dan afhankelijk zijn van de materiaalsoort die in de container wordt aangeboden.

Samengestelde materialen:
Met de module Samengestelde materialen geeft u de mogelijkheid om samenstellingen te definiëren. De samenstelling kent een procentuele verdeling van de componenten [Materialen en/of diensten met gekoppelde grootboekrekeningen]. In de prijsafspraken met afzonderlijke relaties kunt u de procentuele verdeling van de componenten wijzigen. Een samengesteld materiaal wordt gesplitst op basis van de grootboeken die gekoppeld zijn aan de afzonderlijke componenten geëxporteerd naar uw financiële pakket.

--

NewTon 1.05 released

De nieuwste versie van NewTon Software, 1.05 is uitgebracht. In deze versie is wederom veel aandacht besteed aan de gebruikersvriendelijkheid en is een behoorlijk aantal functionaliteiten toegevoegd.

Zo is onder andere de kassamodule uitgebreid met het gebruik van prijsafspraken, afrondingsmogelijkheden en het gebruik van vrije tekstregels, zijn er diverse nieuwe factuurkoppelingen met bestaande boekhoudpakketten en is NewTon Loods [gebruikersvriendelijke touch-screen applicatie voor inkoop aan de schaal] grafisch compleet vernieuwd.

Voor een compleet overzicht van de release-notes van NewTon 1.05 verwijzen wij u naar het Helpcenter.

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl