van Gerrevink BV

NewTon is de bedrijfsvoering van Van Gerrevink BV

Vandaag zijn we op bezoek bij  Adriaan de Putter, adjunct directeur van Van Gerrevink  BV, verantwoordelijk voor Kwaliteit, Arbo, Milieu ,de administratie en de automatisering bij het recyclingbedrijf uit Apeldoorn.
Het familiebedrijf, met inmiddels de 4e generatie Van Gerrevink aan het roer is opgericht in 1879. Destijds is men begonnen met de inzameling van ijzer, metalen, lompen, huiden,  botten en papier.
Na verloop van tijd werd de handel in botten, huiden en lompen afgestoten omdat de vraag van de markt terugliep en de risico’s van het opslaan van deze materialen te groot werd.

Een specialisatie in oud ijzer/metalen en papier was het logische gevolg. In 1989 is men voorzichtig begonnen met het opzetten van een nieuwe dienst, archiefvernietiging en de afgelopen jaren is het dienstenpakket van Van Gerrevink BV nog verder uitgebreid met de inzameling van houtafvallen en kunststoffen.

Van Gerrevink BV, met 26 medewerkers is er trots op vandaag de dag nog als zelfstandig familiebedrijf  onafhankelijk te opereren in de recyclingsector.

De driekoppige directie van Van Gerrevink BV, te weten Rinke van Gerrevink, Dick Klein Geltink en Adriaan de Putter zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zoals dat hoort bij de sfeer van deze organisatie voegt Adriaan nog toe dat hen dat met name lukt door de betrokkenheid van alle anderen die bij Van Gerrevink werkzaam zijn.

Op de vraag hoe Adriaan bij Van Gerrevink in dienst is gekomen antwoord hij snel : “NewTon is eigenlijk de reden. Toen in 1994/1995 besloten werd de weegbrug te automatiseren met NewTon Software werd er een vacature gecreëerd waarop ik heb gesolliciteerd. Ik ben dus ook vanaf de introductie van NewTon bij Van Gerrevink betrokken geweest bij de implementatie” aldus Adriaan.

Het begon allemaal met het vastleggen van een weging in NewTon voor DOS waar vervolgens een weegbon mee kon worden geprint. Deze bon ging uiteindelijk naar de administratie waar alles opnieuw werd ingevoerd.

Orderplanning was bij Van Gerrevink BV destijds vastgelegd in een orderboek. In dit boek werd elke order vastgelegd met daarin alle relevante gegevens . De uiteindelijke controle gebeurde door middel van kleurcoderingen. Dit systeem was zeer arbeidsintensief omdat er constant moest worden gecontroleerd of alle werkzaamheden waren uitgevoerd. Dat heeft ons er toe gezet om naar NewTon te stappen en te gaan overleggen of er mogelijkheden waren tot de ontwikkeling van een systeem om de orders in vast te leggen.

Van Gerrevink BV is anno 2010 een autonoom bedrijf en is trots op de waarden en normen die het aanhangt. We willen goed zijn voor ons personeel, onze klanten en een uitstekende service bieden aldus Adriaan de Putter.  Dat het bedrijf dit nastreeft blijkt onder andere uit het brede scala aan certificaten dat hen is toegekend. Onder andere het OPK, CA+, MRF en het ISO 9001:2008 certificaat prijkt aan de muur. Er wordt continue gewerkt aan verbetering van de organisatie met als doel het bedrijf positief in de markt te houden.

NewTon is een onmisbare schakel in het bedrijf.  “Het hele proces tussen het binnenhalen van een order tot de uiteindelijke facturatie word vastgelegd en gecontroleerd in NewTon”  aldus Adriaan. “NewTon is de bedrijfsvoering van ons bedrijf en zonder het pakket hadden wij nooit het resultaat kunnen behalen waar wij nu zo trots op zijn. Het scheelt ons zeker 2 a 3 man personeel op de werkvloer en kantoor”.

“Op jaarbasis verwerken we alleen al zo’n 15.000 orders. Als dit allemaal met de hand zou moeten worden ingevoerd was dit onmogelijk geweest met de huidige personeelsbezetting. Dankzij NewTon hebben we meer inzicht in de status van een order en wordt het gehele in- en verkoopproces efficiënter afgehandeld”.

“Op maat gemaakte containerafspraken met een relatie of een rapportage ten behoeve van een klant omdat men een overzicht wil hebben van het geleverde tonnage over het afgelopen half jaar. Voor ons is het 1 druk op de knop en de informatie wordt gepresenteerd.  Je kan dus wel stellen dat NewTon ons in staat stelt om servicegericht met onze klanten om te gaan”, aldus Adriaan.

Van Gerrevink is ook de eerste gebruiker die aan de slag ging met NewTon Webfleet. Het doel van deze module is het communiceren tussen NewTon en de chauffeur in de wagen. Door middel van een naadloze aansluiting op de TomTom Work server worden orders gecommuniceerd naar de TomTom units in de wagen. Middels deze communicatie is het mogelijk om op elk moment te zien waar de voertuigen zich bevinden, welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat de status is van een order. Bovendien worden door het gebruik van Webfleet een betere routeverdichting en optimalisatie bereikt en kunnen dynamisch ‘tussentijdse orders’ worden doorgevoerd. Kortom: optimaal inzicht tijdens het gehele proces.

”Met de ingebruikname van NewTon Webfleet hebben wij dit gerealiseerd. In eerste instantie waren de direct betrokkenen nog wel huiverig voor dit soort trajecten maar nu willen zij niet anders”, vervolgt Adriaan .

Bij het beschikbaar komen  van nieuwe modules van NewTon Software zal Van Gerrevink dan ook altijd beoordelen of het leidt tot optimalisering van de bedrijfsprocessen voor het bedrijf. “Webfleet zal dan ook zeker niet de laatste NewTon investering zijn bij ons bedrijf”, sluit Adriaan af.

Van Gerrevink is een voorloper en voorbeeld in de continu innoverende recyclingbranche en wij gaan er vanuit dat het bedrijf zich ook de komende jaren verder zal doorontwikkelen tot een optimaal servicegerichte onderneming waar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar relaties voorop staat.

Windmill Metal Company

“Natuurlijk hebben we ook met andere partijen gesproken maar al gauw bleek dat de mensen bij NewTon Software qua kennis en ervaring in de branche er ver bovenuit staken”

Vandaag zijn we te gast bij een van de nieuwste aanwinsten in de metaalrecycling, het sinds september 2009 gestarte Windmill Metal Company te Oud Gastel.


Al bij aankomst van het bedrijf wijst alles erop dat deze ondernemers de zaken serieus aanpakken. Een mooie locatie, compleet overdekt en verder zijn alle ingrediënten aanwezig om er een succes van te maken. 


Windmill Metal Company, met als eigenaren Kees de Zwart en Remy Cornelisse, beiden zo’n 15 jaar ervaring in de branche geven, hun visitekaartje af met hun intrede in de handel.


De activiteiten van het bedrijf bestaan uit het in- en verkopen van non-ferro metalen. In de korte periode dat Kees en Remy actief zijn met hun eigen onderneming hebben ze inmiddels al een aantal gerenommeerde bedrijven als klant mogen noteren. De afzetmarkt bevindt zich bij alle Europese eindgebruikers en het verre oosten. 


Onze gesprekspartner van vandaag is Kees de Zwart en de eerste vraag die we hem stelden was waarom ze een eigen onderneming zijn gestart. “Alle ingrediënten waren aanwezig om zelf te starten. De locatie raakte beschikbaar via een bevriende relatie, de vergunningen en faciliteiten waren aanwezig en de drang om zelf te beginnen met onze eigen normen en waarden was groot.  Deze normen en waarden willen wij graag laten doorstralen in de markt. We willen gezien worden als een serieuze partner die meedenkt in oplossingen en die handelen op een correcte manier”, aldus Kees.


Op de vraag wat hun ervaringen nou zijn na 2 maanden operationeel zijn geeft Kees aan dat hij buitengewoon tevreden is over de stand van zaken momenteel. “Het aantal handelingen over de werf is meer dan we van tevoren geschat hadden, het gaat goed! “
De visie van Windmill Metal Company is duidelijk. Men wil een onderneming neerzetten met een klein team [er zijn momenteel 5 mensen werkzaam bij het bedrijf] waar op een ontspannen en goede manier met elkaar wordt gewerkt. Dit zoekt men ook bij de klanten. “Het feit dat de klanten ons goed kennen, ze weten dat we betrouwbaar zijn werkt zeker mee aan het hele proces maar we willen ook naar buiten toe een onderneming zijn waar de afwikkeling goed verloopt. Kwaliteitsbepaling van de ingekochte materialen wordt gedaan door mensen die er verstand van hebben. We willen niet de grootste metaalhandel zijn van het land, maar wel een die als serieus en professioneel gezien wordt”, aldus Kees. 


Kees vervolgt, ”met het in – en verkopen van metalen hebben wij de ervaring, de overige zaken binnen het bedrijf moeten worden verzorgd door mensen die daar meer verstand van hebben. Transport, boekhouding en automatisering zijn zaken waar andere bedrijven / mensen beter in zijn, we noemen dat “ontzorging” . Dat is ook de voornaamste reden dat we bij NewTon Software terecht zijn gekomen. Al vanaf het eerste gesprek werd duidelijk dat we met mensen aan tafel zaten die verstand hebben van de branche, die weten wat er speelt en die daar adequaat op reageren.  Natuurlijk hebben we ook met andere partijen gesproken maar al gauw bleek dat de mensen bij NewTon Software qua kennis en ervaring in de branche er ver bovenuit staken. Een ander pluspunt is natuurlijk ook de gebruikersvriendelijkheid en de mogelijkheden die NewTon ons biedt”.

De eerder genoemde gebruikersvriendelijkheid wordt door Kees geprezen. Kees geeft aan dat de software eenvoudig in bediening is.
Het effect van NewTon binnen de organisatie is groot. Alle in en verkoop registraties worden ingevoerd in NewTon, alle wegingen, ook al is het maar een ton, worden als in- of verkoopcontract vastgelegd zodat men op elk moment kan bepalen wat hun positie is, iets wat zeer belangrijk is in een markt waar het afgelopen jaar behoorlijke klappen zijn gevallen.

Verbeteringen binnen het pakket vindt Kees moeilijk aan te geven. “ik ben ontzettend tevreden met de mogelijkheden die NewTon ons momenteel biedt. Tijdens het gesprek zijn er ook al diverse andere modules ter sprake gekomen die wellicht in de toekomst voor ons van belang kunnen zijn maar de functionaliteiten die in onze huidige pakketsamenstelling zitten geeft mij genoeg mogelijkheden om verder te groeien met NewTon”


Wij danken Kees voor het interview en wensen hem en Remy beide veel succes met de groei van het bedrijf.

Renes Oud Papier BV & Renes AGF Services

Vanmiddag zijn we op bezoek bij Renes Oud Papier BV uit Rotterdam. Het bedrijf waar onlangs de oudste Renes telg, Piet Renes afstand nam van het bedrijf en de directievoering wordt voortgezet door de broers Erik en Willem Renes. 

In 1953 gestart door hun vader als een bedrijf dat zich bezig hield met de verkoop van dozen is Renes anno 2009 uitgegroeid tot een florerende oud papier onderneming met als specialiteiten de inzameling, bewerking , sortering en handel in oud papier alsmede archief-vernietiging, archiefopslag en (pers)containerverhuur. 

Een aantal jaar geleden zag Renes mogelijkheden in AGF-recycling en in mei 2009 werd dit waarheid met de ingebruikname van een tweede pand in Barendrecht alwaar Renes AGF is gevestigd. Dit bedrijf houdt zich bezig met de recycling van groente en fruit-afval dat veelvuldig afkomt van de groente en fruitbedrijven op het industrieterrein van The Greenery in Barendrecht.

Wat locatiecapaciteit betreft staat Renes er goed voor. Op het nieuwe Renes AGF terrein zijn nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor de AGF-recycling en met de 9000 m2 t.b.v. de oud papier recycling en de 4000 m2 voor de archiefopslag is Renes voorlopig nog wel voorzien.
NewTon wordt ingezet bij de beide bedrijven. Sinds 2001 al actief bij de oud papier onderneming en sinds mei 2009 bij de AGF-tak. Bij Renes AGF wordt veelvuldig per pallet groente / fruit afgerekend en door deze pallets te registreren binnen NewTon is Renes AGF in staat om op een gemakkelijke manier te factureren aan haar klanten.  Ook de uitstaande containers van het bedrijf worden via NewTon geregistreerd zodat er te allen tijde een goed overzicht is van de uitgezette containers.

De gebruikersvriendelijkheid van NewTon is één van de sterke punten van het systeem aldus Erik Renes. “bij de overstap van ons oude systeem destijds in 2002 naar NewTon was het een hele klus om alle informatie op de juiste plek in NewTon te krijgen, maar toen het eenmaal goed was ingevoerd draaide NewTon vlekkeloos. De planning, die vaak door de chauffeurs zelf wordt gedaan verloopt soepel. Fouten maken is niet meer mogelijk met dit systeem”.vervolgt Erik Renes.

Dat de onderneming uit Rotterdam als innovatief te boek staat blijkt wel uit de “Papieranha” , een mobiele archief-vernietigingswagen die een aantal jaar geleden is ingezet om de vertrouwelijke archieven van klanten te vernietigen op locatie. Op deze manier stelt men de klant in staat om zelf aanwezig te zijn bij het vernietigingsproces. 

Ook werkt Renes al een aantal jaar met de NewTon Message Server module. Een module die middels GPRS communicatie doorgeeft aan de planning of de container bijna vol is zodat deze ingepland kan worden om gehaald of gewisseld te worden. Een uitstekende manier om je planning nog beter te beheersen ! aldus Erik Renes.

Op de vraag of Renes na het opstarten van de AGF tak nog meer concrete toekomstplannen heeft antwoord Erik Renes als Rotterdammer nuchter: “we zien wel wat er op ons pad komt en dan halen we de handel er wel uit”  Een typerende uitspraak voor een succesvolle onderneming en Renes kennende gaat dit zeker ook in de toekomst weer gebeuren.

Leo van Leeuwen Metaalrecycling

Vandaag zijn we te gast bij één van de vele ijzer en metaalrecyclingbedrijven uit Rotterdam en omgeving, Leo van Leeuwen Metaalrecycling. Een familiebedrijf met een historie van ruim 40 jaar, destijds gestart door dhr van Leeuwen. De huidige directie wordt gevoerd door vader Leo en zoon Patrick van Leeuwen.

Zoals menig ijzer- en metaalrecyclingbedrijf houdt men zich bij van Leeuwen bezig met het inzamelen,sorteren en verwerken van oud ijzer en metalen. Sinds een jaar of 10 is hier tevens de export bijgekomen van zowel ferro als non-ferro naar het verre oosten.

Dat van Leeuwen veelzijdig is blijkt wel uit de diverse bedrijven die onder de Leo van Leeuwen Groep vallen. Bij Rijnmond Industriële Service is men gespecialiseerd in sloop en demontage alsmede asbestsaneringen. Tevens is er een verhuurtak waar o.a. machines ten behoeve van sloopwerk worden verhuurd. Ook internationaal gezien is van Leeuwen actief. Sinds een aantal jaar heeft de Groep een werf in Kroatië welke word geleid door Rob Mourik.

Bij de 3 bedrijven werken in totaal 75 mensen en bij Leo van Leeuwen Metaalrecycling zijn 25 medewerkers actief. Aan tafel vandaag zitten Leo van Leeuwen en Brigitte Moonen. Brigitte is bij van Leeuwen o.a. verantwoordelijk voor de inzet van NewTon binnen de organisatie. 

NewTon, sinds 2005 operationeel bij van Leeuwen, vormt reeds geruime tijd het administratieve hart van de organisatie. Destijds is men overgestapt van het welbekende Milieu2000 naar NewTon en tot op de dag van vandaag blijkt dit een uitstekende keuze aldus Leo van Leeuwen.
Onlangs heeft men besloten om tevens de export binnen NewTon vast te leggen. Deze module stelt van Leeuwen in staat om alle registraties en documentatie rondom exportorders vast te leggen binnen NewTon. Zo is men in staat om op elk gewenst moment een goed overzicht te genereren van wat er nog geleverd moet worden, wat er onderweg is en tegen welke condities dit is afgesproken. De directie van het bedrijf krijgt op deze manier een perfect inzicht van de in –en verkoop marges van een bepaalde order aldus Brigitte. Ondanks het feit dat de regels omtrent exporteren naar het verre oosten zijn versoepeld blijft het een behoorlijke operatie maar NewTon zorgt ervoor dat het overzicht op elk moment behouden blijft en levert veel tijdwinst op.

NewTon is een perfect systeem vervolgt Brigitte. De benodigde informatie is op elk moment uit het systeem te halen. Of het nu een positiebepaling van het bedrijf is, een weegbon uit 2006 voor een klant die deze is kwijtgeraakt of een weekoverzicht van alle binnengekomen soorten koper. Als je de benodigde gegevens ooit een keer  hebt ingevoerd in het systeem zorgt NewTon ervoor dat het wordt gepresenteerd op de manier zoals jij het wilt. Het klantproces is van A tot Z te volgen binnen het systeem.

Bij van Leeuwen is men innovatief als het gaat om contante uitgaven die worden gedaan binnen het bedrijf. Uitgifte van contanten wordt gedaan middels een geld-automaat. NewTon print op elke kassabon een barcode die vervolgens wordt gescand door de automaat die er vervolgens voor zorgt dat het exacte bedrag word uitbetaald aan de klant. Het werken bij van Leeuwen is hierdoor een stuk veiliger geworden.
 

Gebroeders Bakker Metaalrecycling

Vandaag zijn we te gast bij Gebroeders Bakker Metaalrecycling uit Arnhem. Zij houden zich bezig met het inzamelen,sorteren en verwerken van oud ijzer en metalen. Na de start van het bedrijf in Doetinchem deed de mogelijkheid zich voor om een goede locatie elders te krijgen en heeft men besloten om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten in Arnhem. Het bedrijf is sinds 1999 op de huidige locatie aan de Santkamp gevestigd.

Aan tafel vandaag zitten Auke Bakker, Marja Engels en Marc van der Weijden. Het bedrijf wordt geleid door de heren Bakker, te weten Johan en Auke Bakker.

Momenteel zijn er 9 mensen in dienst bij Bakker Metaalrecycling, verdeeld over kantoor, logistiek en werf-personeel.

De goede naam van NewTon en ervaringen met de software bij collega-gebruikers heeft Bakker doen besluiten om zelf te gaan kijken naar de mogelijkheden van het pakket. Na een demonstratie en uitleg van de mogelijkheden bleek al gauw dat  NewTon goed aansluit op de wensen van het bedrijf.

Na een testfase van een aantal maanden is NewTon “live” gegaan in april 2009. Met een pakketsamenstelling van wegen, factureren, kassa en weegcontracten zijn ze inmiddels al behoorlijk actief in het gebruik van NewTon Software. 

De impact van NewTon was behoorlijk geeft Auke Bakker aan. “inzichtelijkheid van de cijfers en de gemakkelijke manier van werken was voor ons een grote verbetering”. Marc van der Weijden geeft aan dat het voor hem geen omschakeling betrof, gezien zijn intrede bij Gebroeders Bakker Metaalrecycling synchroon liep met de ingebruikname van NewTon Software. Werkzaamheden in het verleden waar behoorlijk wat tijd in ging zitten, bijvoorbeeld het maken van een dag-totaalstaat van de kassa-uitgaven, is met NewTon een simpele handeling geworden, vervolgt Marja Engels.

De installatie, uitleg en het in gebruik nemen van de software verliep vlot en vakkundig bij Bakker. Door ondersteuning van de NewTon consultants , HelpDesk en van andere NewTon gebruikers raakte Bakker snel vertrouwd met het pakket en inmiddels is het punt bereikt waarop de voordelen van NewTon bij Bakker ook duidelijk zijn. De administratieve verlichting die NewTon biedt aan het bedrijf is behoorlijk merkbaar. Het feit dat NewTon de administratieve backbone is van het bedrijf zorgt ervoor dat het bedrijf zich met volle kracht op de toekomst kan richten.

Toekomstplannen zijn er bij Gebroeders Bakker Metaalrecycling genoeg, Auke Bakker geeft aan dat ze momenteel druk bezig zijn met het onderzoeken en opzetten van export van metalen naar het verre oosten. De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels gezet en men verwacht hier op korte termijn mee aan de slag te kunnen gaan.

Op de vraag wat ze graag verbeterd zouden zien binnen NewTon antwoord Marc van der Weijden dat hij graag de mogelijkheid tot elektronisch factureren binnen NewTon zou willen zien. De ontwikkeling van het elektronisch versturen van documenten vanuit NewTon werd tijdens de voorlaatste gebruikersbijeenkomst besproken en staat inmiddels in de planning. Wederom een bewijs dat NewTon Software aansluit op de wensen van de branches en haar gebruikers.

--

 

Broeckx Plastic Recycling

"Zowel direct als indirect levert NewTon Software ons geld op"

Vandaag zijn we te gast bij Broeckx Plastic Recyling uit Esbeek.
Broeckx, met als huidige directie de broers Ad en Jack Broeckx is een echt familiebedrijf dat gestart is als transportbedrijf in 1946 met als oprichter de heer G.J. Broeckx.

Toen in 1982 Ad en Jack Broeckx hun intrede deden in het bedrijf is men gestart met een tweede onderneming die zich richtte op plastic recycling.  Deze 2 ondernemingen werden tot 1994 gezamenlijk geleid en in 1994 werd besloten dat men zich volledig op plastic recycling ging richten. De kernactiviteiten van Broeckx Plastic Recycling zijn het inzamelen, sorteren, verwerken, verkopen en de handel in kunststoffen. De inkoop geschiedt bij diverse bedrijven in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Verkoop van de kunststoffen in zowel Europa als Azië, Broeckx houd zich actief bezig met de export van de goederen naar China en India. 

Er zijn momenteel 12 medewerkers in dienst bij Broeckx,  verdeeld over logistiek, kantoor en directie. Het bedrijf is zich ervan bewust dat deze periode een uitgelezen kans is om meer tijd te investeren in haar relaties en het in stand houden ervan. Qua locatiecapaciteit zit men voorlopig nog wel goed. De huidige locatie voorziet nog in voldoende groeimogelijkheden.  In 2008 is er 5000 m2 grond aangekocht naast het huidige bedrijfspand waar in de nabije toekomst een 2e loods geplaatst gaat worden.

NewTon Software is sinds 1 januari 2009 operationeel bij het bedrijf. Na de investering in de software in 2007 en de start van het implementatieproces in augustus 2008 is men nu een actief gebruiker van de software en wordt het over de gehele linie in het bedrijf ingezet.

De reden waarom men gekozen heeft voor NewTon was “vooruitgang” , alle informatiestromen op een centrale manier bij elkaar en geen eiland-automatisering. Op aanraden van een consultant die destijds Broeckx Plastic Recycling heeft geadviseerd heeft men besloten om over te gaan tot investeren in NewTon Software.

Christine Geerts, onze gesprekspartner van vandaag is office-manager bij Broeckx. Zij houd zich binnen het bedrijf vooral bezig met NewTon en de mogelijkheden die het pakket hen biedt.

De implementatiefase bij Broeckx Plastic Recycling duurde uiteindelijk 5 maanden. Voor een omvangrijk product als NewTon niet uitzonderlijk maar het is wel een ingrijpende ervaring.

Processen en werkwijzen die binnen het bedrijf al jaren gemeengoed waren, werden met de komst van NewTon en haar consultants behoorlijk op de schop genomen. Van tevoren was hier al voor gewaarschuwd maar de impact van zo’n omvangrijke implementatie is toch groter gebleken dan vooraf verwacht.

De software dwong het bedrijf om toch op een andere manier te kijken naar de bedrijfsprocessen en dit werd uiteindelijk als zeer positief ervaren. Of het nu de indeling van de factuur op het briefpapier was of de manier waarop al jaren lang prijslijsten werden verstuurd naar de klanten. NewTon vereenvoudigde diverse werkwijzen binnen het bedrijf waar nu met plezier mee gewerkt wordt.

Ruimte voor verbetering is er altijd geeft Christine aan, processen veranderen niet ineens en we blijven ook constant kritisch kijken naar alle werkwijzen binnen het bedrijf. Het melden bij het LMA [Landelijk Meldpunt Afvalstoffen] is hier een goed voorbeeld van. “Dat is een project wat we nog zeker gaan oppakken in de toekomst, gezamenlijk met de NewTon consultant” aldus Christine .

Tijdens het gehele proces is er intensief contact geweest tussen Broeckx en Con Systems en daar is Christine behoorlijk enthousiast over. “ik ben altijd op een zeer snelle en correcte manier geholpen door de medewerkers en de ondersteuning was altijd zeer accuraat. Dat heb ik wel eens anders gezien bij softwareleveranciers. Dit traject heeft ons zeker kostenbesparing en efficiencyverbetering opgeleverd! Of het nu de verbetering van bepaalde werkwijzen of het afschaffen van bepaalde financiële modules binnen een ander pakket zijn, zowel direct als indirect levert NewTon Software ons geld op” aldus Christine.

Ook over de gebruikersbijeenkomsten is Christine behoorlijk enthousiast. Als trouwe bezoekster is ze dit jaar inmiddels twee keer aanwezig geweest en ze wil toch aanstippen dat ze veel leert van haar collega NewTon-gebruikers. De manier waarop bepaalde zaken kunnen worden verwerkt binnen het pakket is uitermate flexibel. Uiteraard is ons dat ook diverse keren verteld door de NewTon Consultants maar om het in de praktijk van je collega’s te horen bevestigd het alleen maar!

Op de vraag of ze ook op of aanmerkingen heeft aan NewTon antwoord Christine dat als ze de implementatie opnieuw zou moeten doen binnen Broeckx, ze eerst beter wil nadenken over alle bedrijfsprocessen en werkwijzen, voordat ze met de NewTon Consultants in de slag zou gaan. De details hebben ons achteraf veel tijd gekost en dat zou ik toch een volgende keer beter willen voorbereiden.

--

 

 

Stam Papierrecycling

Vandaag zijn we te gast bij Stam Papier uit Alkmaar. Aan tafel zitten Arnold Stam, directeur van Stam Papier en Marry van Alphen, verantwoordelijk voor o.a. de boekhouding, automatisering en het NewTon aanspreekpunt binnen Stam Papier.

Stam Papier is opgericht in 1995 door Arnold Stam, destijds gestart met 2 man in de handel in balen en transito orders. De aanpak van Stam Papier wierp al snel zijn vruchten af en na een verhuizing in 1997 naar de huidige locatie te Alkmaar werd de nadruk gelegd op 3 fronten, te weten archiefvernietiging, inzameling van drukkerijen/boekbinderijen en de balenhandel.
Inmiddels is het bedrijf uitgebreid tot een fraaie onderneming met 26 medewerkers verdeeld over kantoor, productie en transport.

Groeiplannen zijn er voor Stam Papier op de huidige locatie nog volop. Door de samenwerking met meerdere partijen is men ook in staat om bijvoorbeeld onlangs Sodexo Altys (inzake KLM en Transavia) als klant te werven. Dit mondde uit in een contract voor het inzamelen van al het kantoorpapier van ongeveer 55 inzamellocaties op Schiphol, dit alles verdeeld over een duizend-tal containers. “Zonder NewTon hadden wij zulke projecten niet kunnen verwerken, het managen van zoveel stromen is met NewTon een stuk gemakkelijker geworden”, een inzamelorder met zoveel verschillende los/laad-adressen is binnen NewTon gemakkelijk te managen” aldus Arnold Stam.

“Alles sluit op elkaar aan” vervolgt Arnold Stam. Door automatisering van onder andere het weegproces is het mogelijk om een betere en inzichtelijkere administratie te voeren. De historie van transacties  en de materiaalstromen zijn op elk moment van de dag inzichtelijk voor een ieder. NewTon is een onmisbare schakel in dit geheel en vormt de “back-bone” voor elk recyclingbedrijf anno 2009.

Op de vraag waarom Stam destijds heeft gekozen voor NewTon antwoord hij het volgende. “Toen ik startte met Stam Papier was het weegproces evenals de administratie niet geautomatiseerd. Elke actie werd handmatig ingevoerd. Al gauw kwamen we tot de conclusie dat we geen groei kunnen verwezenlijken als we alleen maar bezig zijn met het controleren van de gegevens die we hebben of niet hebben. Tevens sloop er te vaak een fout in de data waardoor we nog meer tijd kwijt waren. NewTon zorgt ervoor dat we deze zaken goed gedocumenteerd hebben en faciliteert ons in een verdere groei.

Marry van Alphen heeft destijds het NewTon-project binnen Stam Papier opgepakt. “Ik zie het als de bouw van een huis”, geeft van Alphen aan. “Je moet goed nadenken over de procedures voordat je begint aan de bouw. Zo is het ook met NewTon. als je eenmaal het geraamte hebt staan dan kun je werken aan een optimaal systeem binnen je organisatie”.

Voor wat betreft de nieuwe release van NewTon is Marry van Alphen vooral te spreken over de overzichtelijke manier van communicatie binnen 1.04. Onder andere de prijshistorie is veel inzichtelijker in deze release.

Het effect van NewTon binnen onze organisatie is groot aldus Marry van Alphen. “Arnold Stam gaf eerder al aan dat in beginsel al in mankracht scheelt op de administratie omdat je simpelweg meer werk kunt verrichten met hetzelfde aantal mensen. Doordat de afspraken binnen NewTon goed zijn vastgelegd en je er goede management informatie uit kunt krijgen zou ik het effect wel behoorlijk kunnen noemen en hadden we de groei van de afgelopen 2 jaar niet kunnen maken zonder NewTon.

Bij Stam Papier hebben we veel inzamelklanten, in het verleden was ik ruim een week bezig om de facturatie van al deze klanten te realiseren. Elke klant heeft andere afspraken waardoor het echt een tijdrovende klus was om dit allemaal juist verwerkt te krijgen op de facturen maar nu ben ik zelfs in de gelegenheid om de facturatie uit te besteden. Ik vraag dan ook regelmatig aan een collega om alvast de facturen te genereren in proef-formaat zodat ik ze alleen maar hoef te controleren en daarna kunnen ze geprint worden. Dit scheelt me behoorlijk wat tijd”. Aldus Marry van Alphen.

Duidelijk is het wel, Stam Papier werkt effectief mede dankzij de inzet van NewTon binnen de organisatie. Groei is er volop en de toekomst ziet er veelbelovend uit voor dit jonge bedrijf uit Alkmaar.

--van Winkelen BV

Deze morgen zijn we te gast bij Van Winkelen BV, een familiebedrijf dat al 40 jaar actief is in de recycling. We zijn in gesprek met één van de eigenaren, Jan van Winkelen.


De onderneming is destijds gestart door de grootvader van Jan van Winkelen in Den Haag. In 1989 werd besloten om de handel in de mindere kwaliteiten te verkopen aan een collega en werd er een nieuw bedrijf gestart, gericht op archiefvernietiging en het verhandelen en bewerken van de betere kwaliteiten . In 1999 is van Winkelen BV verhuisd naar de huidige locatie in Zoetermeer, waar men momenteel een omzet heeft van ongeveer 60.000 ton per jaar.


Het inzamelen en verwerken van de betere papiersoorten is een niche markt met zijn eigen specifieke kanten. Met een organisatie van 10 medewerkers is men doelgericht bezig om hier een optimaal resultaat te behalen. De huidige locatie in Zoetermeer biedt voorlopig nog voldoende ruimte voor expansie.

In 2001 was de groei zodanig dat de administratieve stroom niet meer op papier was te managen. Toen zich de vraag aandiende welk softwarepakket gebruikt zou gaan worden is een grondige selectieprocedure gehanteerd, waarbij zelfs de mogelijkheid van speciaal te ontwikkelen maatsoftware is onderzocht. Na tevens uitvoerig gesproken te hebben met een collega-bedrijf dat NewTon reeds gebruikte kwam men tot de conclusie dat NewTon Software voor van Winkelen BV de oplossing was waar men naar zocht. Een klein detail, maar zeker niet onbelangrijk was dat NewTon prijs-technisch ook goed in de markt lag. [wat overigens nog steeds het geval is]


Inmiddels is de pakketsamenstelling van van Winkelen BV uitgebreid.  In overleg met de NewTon consultant is besloten om de factuur-controle module en de koppeling met het boekhoudpakket Exact aan te schaffen. “we werken nu een paar maanden met deze nieuwe modules en ik moet zeggen dat dit per week een behoorlijk aantal uren scheelt. Ik ben zeer tevreden met de nieuwe factuurcontrole module omdat ik op deze manier alleen nog maar de probleemfacturen hoef te controleren. NewTon automatiseert tevens de export van de facturen naar Exact, daar waar wij in het verleden alle facturen maandelijks moest invoeren in het boekhoudpakket. Dit scheelt ons dus wederom veel tijd.  Tijd die we weer kunnen investeren in andere administratieve zaken” aldus van Winkelen.

De samenwerking met de NewTon Consultant is uitermate goed bevallen. Van Winkelen geeft ook aan dat er nog meer sessies zullen volgen met de consultant. “We willen stap voor stap meer rendement uit NewTon gaan halen. De NewTon Reporter geeft ons een goed inzicht in de maandcijfers en dit zal het volgende project worden waarin de consultants van Con Systems ons kunnen gaan ondersteunen”.
Van Winkelen BV is een van de eerste bedrijven die over zijn gegaan op NewTon 1.04. Ook hier is van Winkelen content mee.  Na al die jaren is men nog steeds buitengewoon tevreden over NewTon en van Winkelen is dan ook een vurig pleitbezorger voor NewTon.

Op de vraag of hij nog zaken mist in NewTon geeft van Winkelen aan dat er altijd ruimte is voor kleine verbeteringen. Met de introductie van de gebruikersbijeenkomsten, een onderdeel van het NewTon Onderhoudscontract, is van Winkelen in de gelegenheid om deze zaken aan de orde te stellen zodat ze besproken kunnen worden tijdens de bijeenkomsten van de NewTon gebruikers en Con Systems.  “Ook dit vind ik een goede ontwikkeling bij NewTon en ik ga hier ook zeker aan deelnemen” aldus van Winkelen.

 

--

 

 

--

 

Janssen Recycling Venlo, vol op de toekomst gericht !

Vandaag zitten we aan tafel bij Jan Kuiper, bedrijfsleider van Janssen Recycling uit Venlo.  Jan, met zijn 17 jaar ervaring in de metaalrecycling is gepokt en gemazeld in het professionaliseren van een organisatie en is inmiddels 3 jaar in dienst bij het bedrijf.

Janssen Recycling, met als directie de gebroeders Janssen. Te weten Leo, Peter, Willem en Joseph is een snelgroeiende organisatie met in 2008 een omzet van 140.000 ton aan metalen en ijzer. Haar hoofdvestiging staat in Venlo aan de James Cookweg en verder is er een 2e vestiging in Venlo, een in Duitsland en een in Zweden. De focus van het bedrijf ligt op het recyclen van oud ijzer en metaal en het aannemen en uitvoeren van sloopprojecten zowel nationaal als internationaal. Momenteel werkt men met 15 mensen verdeeld over de ijzer en –metaalwerven en het aantal mensen op sloop-projecten varieert tussen de 30 en 200 man.

Al gauw gaat het gesprek over de internationale sloopactiviteiten van het bedrijf. De verworven opdrachten in onder andere Duitsland en Zweden zijn stuk voor stuk interessante projecten. Al 8 jaar verzorgt Janssen Recycling de sloop van bijvoorbeeld alle auto-productiestraten van de Opel-fabrieken in Duitsland. Dat dit een intensieve operatie is word al gauw benadrukt door Kuiper. “De mensen die deze projecten uitvoeren bij Opel zijn al 8 jaar constant bij het autobedrijf te vinden, ze wonen er zelfs intern” aldus Kuiper. Een ander interessant project van Janssen Recycling was de sloop van het Centraal Station in Berlijn. Uit deze sloop kwam 40.000 ton staal en men is 8 weken met 200 man bezig geweest om dit bouwwerk neer te halen.

De vestiging in Zweden houd zich onder andere bezig met sloop-projecten voor bedrijven zoals Scania en hier is men in het bezit van een eigen kade waardoor het ijzer snel kan worden afgevoerd de diverse afnemers.

Dat het bedrijf serieus werkt aan de toekomst is te zien aan onder andere de verschillende certificaten die het bedrijf heeft behaald. Zo prijkt onder andere het MRF en VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) certificaat aan de muur en is het bedrijf ISO gecertificeerd.

Janssen Recycling bruist van de nieuwe plannen. Men is voornemens om een extra hectare grond aan te schaffen op hun locatie in Venlo om daar een shredder en een sink/float installatie te plaatsen, een installatie die werkt op verschil in soortelijk gewicht. Het materiaal dat door de shredder is gegaan word hierin verwerkt en in verschillende fasen wordt afval, metalen en ijzer van elkaar gescheiden waardoor je uiteindelijk “mix-metaal” krijgt wat momenteel erg in trek is. Kuiper verwacht dat in de toekomst het conventioneel geknipte ijzer minder aantrekkelijk zal worden en dat er beter gescheiden zal moeten worden. Een shredder en sink/float combinatie maakt deze scheiding mogelijk, zodat men bij Janssen Recycling op deze marktontwikkelingen reeds is voorbereid.

De keuze van Janssen Recycling voor NewTon werd ingegeven door de ervaring die Kuiper die bij zijn vorige werkgever heeft opgedaan met NewTon Software. Kuiper is zelf geen “computer-man” maar heeft destijds veel geleerd van NewTon en kreeg het product goed onder de knie door de goede begeleiding van onder andere Con Systems. Bij zijn overgang naar Janssen was de introductie van NewTon Software dan ook 1 van de eerste punten die Kuiper doorvoerde. “de basis van een recyclingbedrijf begint bij automatisering en NewTon faciliteert ons hierin uitstekend” aldus Kuiper.

Janssen werkt momenteel met de weeg-, direct-factureren-, kassa- en LMA-module van NewTon en het effect van het inzetten van deze modules is dat je met minder mensen meer werk kan verzetten. “ik zie NewTon als de deur van de brandkast. Het correct invoeren van de gegevens bij het registreren van de weging scheelt dusdanig veel tijd in het vervolgtraject. NewTon is tevens fraude-bestendig en veilig. Het feit dat Con Systems ook meedenkt met de ontwikkelingen in de metaalrecycling geeft aan dat ze de essentie snappen wat belangrijk is in deze branche.  Ik laat dan ook geen mogelijkheid onbenut om NewTon te promoten bij onze collega’s” aldus Kuiper.
 

--

 

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl