Korte omschrijving:

NewTon Export kan als zelfstandige applicatie of in combinatie met NewTon worden ingezet. Met NewTon Export kunt u het volledige traject van een export vastleggen.

Alle partijen kunnen gedefinieerd worden en per partij kan men prijzen of tarieven vastleggen.

Elke container wordt weergegeven in een Export Vrachtorder, hierdoor is het mogelijk om inkoop gegevens per container te laten afwijken, bijvoorbeeld de leverancier, de prijs of de materiaalomschrijving.

Vanuit de exportorder kunt u de volgende documenten maken: Inkoop-, verkoop- en transportbevestiging, Packing list, Houderschap, Borderel, M.I.P., Shipment advice, Shipment schedule, No-Wood declaration, Proforma, Invoice, Draft en Certificate of origin. Alle genoemde documenten zijn zogeheten Conceptdocumenten, het is mogelijk om per document verschillende standaard lay-outs te definiëren waardoor u eenvoudig aan de wensen van uw relaties tegemoet kunt komen voor wat betreft inhoud en opmaak van documenten.

Prijzen:

NewTon Export [als zelfstandige applicatie] € 8.000,-

De prijs van NewTon Export in combinatie met NewTon is afhankelijk van de gekozen modules en/of de gewenste functionaliteit. Wanneer u in het informatie formulier aangeeft welke modules u zou willen gebruiken of een omschrijving geeft van de gewenste functionaliteit, ontvangt u per e-mail een prijsindicatie.

Genoemde prijs is exclusief installatie, inrichting en instructie en exclusief BTW.

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl