NewTon en Wegen


Uiteraard wordt er naast de recyclingbranche in veel meer branches gewerkt met weegbruggen en / of schalen. Hierbij valt te denken aan een zandwinning, puincentrale, asfaltcentrale, mengvoeder en vele andere soorten bedrijven. Al deze bedrijven kunnen ook prima werken met NewTon Software.

Doorstroming

Ook voor deze bedrijven is het belangrijk om de weegbrug weer zo snel mogelijk vrij te hebben voor een volgende weging. Met Newton bepaalt u zelf de voorwaarden wanneer een weging compleet is bevonden.

"Hoeveel ton ligt er op het terrein"

Registreer al uw in en uitgaande vrachten met NewTon en NewTon vertelt u met 1 druk op de knop wat en hoeveel er op uw terrein ligt.

Grote hoeveelheden materialen verwerken

Ook voor bedrijven die op projectbasis grote hoeveelheden materialen aanleveren en / of afvoeren is een goede oplossing beschikbaar. Met NewTon is het mogelijk om per project van een afnemer een "werk" vast te leggen. Na het selecteren van een Werk hoeven er alleen nog maar gewichten worden toegevoegd en het gewicht wordt verwerkt in het Werk en op de weegbon wordt aangegeven wat het totaal tonnage en aantal vrachten op dat moment is. In het overzicht Werken is direct zichtbaar welk tonnage van het Werk is gereden en welk tonnage er nog gedaan moet worden

Lading Wegen

NewTon maakt het ook mogelijk om de wegingen van een aantal containers of wagons te verzamelen in 1 weegdossier. Door te werken met een stambestand van wagons/containers kunt u een geidentificeerde wagon selecteren inclusief wagonnummer en leeggewicht.

Factureren

Van wegingen die u op rekening afhandelt maakt u eenvoudige inkoop of verkoopfacturen. NewTon beidt u bovendien de mogelijkheid zogenoemde Schaduwfacturen te maken op basis waarvan u de binnenkomende facturen van leveranciers of afnemers kunt controleren. Uiteraard kunt u ook handmatig facturen maken.

Contract

De NewTon weegcontractenmodule biedt u de mogelijkheid om eenvoudig geleverde tonnages op inkoop en verkoopcontracten bij te houden; selecteer een contract in een weging en het gewicht wordt op het contract verwerkt. Wanneer overlevering op een contract dreigt waarschuwt NewTon hiervoor. U bepaalt vervolgens zelf, per contract, hoe NewTon zich moet gedragen.

Formulieren, documenten en lijsten

Met NewTon kunt u eenvoudig voorgeschreven formulieren afdrukken zoals: CMR, LMA begeleidingsbrief, LMA S-formulier , ED61, Vrachtnota, VDM formulier en EVOA documenten. Deze formulieren kunt u aanmaken en opslaan en ze kunnen vanuit de weging gemaakt worden, NewTon vult dan alle bekende gegevens in op de juiste plaats.
Door het gebruiken van conceptdocumenten kunt u naast de voorgeschreven formulieren verschillende zelf te definieren documenten maken vanuit NewTon, bijvoorbeeld een Transportbegeleidend document, houderschapsverklaring, vernietigingsverklaring etc. etc. In het concept definieert u eenmalig welke gegevens uit NewTon op welke plaats in het document moeten worden afgedrukt, daarna kunt u het document op elk gewenst moment afdrukken.

Uiteraard kunt u van alle vastgelegde gegevens [wegingen, kasbonnen, facturen, contracten etc] uitgebreide overzichten maken. Ook deze overzichten zijn gebaseerd op conceptdocumenten, u bepaalt dus zelf welke gegevens op het overzicht komen

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl