Korte omschrijving:

Deze Touchscreen applicatie is speciaal voor het registreren van schaal wegingen ontworpen. Uw medewerkers in de loods kunnen met gebruik van een aanraakscherm snel een efficiënt alle schaalwegingen inclusief sorteringen registreren.

Online folder NewTon Loods:

Hier kunt u de informatiefolder van NewTon Loods downloaden.

 

Functionaliteit NewTon Loods:

 

WEGEN: Standaard wegingen [vol en leeg], Sorteer wegingen [verschillende materialen van één klant] en Netto wegingen.

KAS: Kasregistratie maken op basis van een weging, met vaste of zelf in te voeren prijzen.

DOCUMENTEN: Weegbon en Kasbon

NewTon Loods kan gekoppeld worden aan NewTon, de wegingen van NewTon Loods worden opgenomen in het weegbestand van NewTon, op deze manier kan verdere afhandeling [kasbon en uitbetaling] plaatsvinden op kantoor.

Beschikbare Loods modules:

IPWegen.

Via het netwerk weegdata van de indicator beschikbaar stellen

Stoplicht Module*.

Module voor het bedienen van van maximaal 8 stoplichten. Instelbaar kan NewTon na het overnemen van een gewicht het stoplicht (tijdelijk) op groen zetten.

XML-module.
XML-uitvoer van alle weeg-en kasgegevens.

Kassa-module.
Voor het maken van kasbonnen op basis van wegingen of handmatig, met vastgelegde materiaalprijzen of handmatige invoer.                        

Particulier wegen.
Mogelijkheid om onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere wegingen en toepassen van de BTW-verleggingsregeling.      

Chipcard-module*.
Basismodule t.b.v. koppeling met cardreaders.

User Identificatie*.
Voor het koppelen van NewTon gebruikers aan een Chipcard of Tag waarmee de gebruiker zich bij het systeem aanmeldt.(icm module Chipcard)

Relatie Identificatie*.
Voor het koppelen van NewTon relaties aan een Chipcard of Tag waardoor de registratie altijd aan de juiste klant wordt gekoppeld. (icm module Chipcard).

* Exclusief benodigde apparatuur                                                                                                                                                                 

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl