NewTon en de Metaalrecycling

De metaalrecycling branche heeft haar eigen specifieke eisen wanneer het gaat om efficiënte bedrijfssoftware, onderstaand een aantal van die eisen en hoe NewTon hieraan voldoet:


Doorstroming
Vrijwel elk oudmetaal bedrijf wil dat de weegbrug zo snel mogelijk weer vrij is voor een volgende weging, daarom bepaalt u binnen NewTon zelf welke gegevens minimaal bekend moeten zijn voordat de wagen de brug mag verlaten.
Voor het vastleggen van de tweede weging kunt u een weegdossier makkelijk terug vinden in het overzicht van incomplete wegingen, u bepaalt zelf welke gegevens in dit overzicht getoond worden.

Prijzen onder druk 
De zomerdip is inmiddels overgegaan in een herfstdip, de prijzen van IJzer en Non-Ferro staan nog steeds onder druk. U wilt er dus zeker van zijn dat u geen kilo teveel betaalt. NewTon biedt u de mogelijkheid te registreren hoeveel personen er in de wagen zitten bij het vastleggen van de eerste weging, bij het vastleggen van de tweede weging kunt hier vervolgens op [laten] controleren, u wilt immers het gewicht van de chauffeur niet afrekenen!

Prijzen
Om er voor te zorgen dat u altijd de juiste prijs hanteert kunt u binnen NewTon per relatie per materiaal prijsafspraken vastleggen, hierbij kunt u natuurlijk aangeven hoelang de gemaakte afspraak geldig is.

Voor relaties die geen specifieke afspraken hebben kunt u per materiaal de inkoop en verkoopprijzen vastleggen en, omdat de een nou eenmaal wat meer krijgt dan de ander, kunt u zelfs een maximum inkoopprijs en een minimum verkoopprijs vastleggen.
U bepaalt vervolgens zelf hoe NewTon zich moet gedragen wanneer u of uw medewerkers tóch boven of onder de prijs willen in- of verkopen.

“Een beetje van dit en een beetje van dat”
Uw toeleveranciers hebben vaak verschillende materialen bij zich, in NewTon kunt u zogeheten vervolgwegingen per materiaal vastleggen zo wordt er een sorteerrapport gemaakt met daarin per materiaalsoort het netto gewicht. Dit geldt zowel voor brugwegingen [wagens die per soort lossen] als voor schaalinkopen [met behulp van NewTon Loods]

“Hoeveel ton ligt er op het terrein”
Registreer al uw in en uitgaande vrachten met NewTon en NewTon vertelt u met 1 druk op de knop wat en hoeveel er op uw terrein ligt.

Particulieren
Naast zakelijke relaties kent vrijwel elk oudmetaal bedrijf een aanloop van vele particulieren. NewTon biedt u verschillende mogelijkheden om het onderscheid tussen particuliere en zakelijke relaties te maken met betrekking tot zowel de goederen- als de geldstromen. Vanzelfsprekend voldoen deze mogelijkheden ook aan de eisen die de fiscus aan uw administratie stelt!

Kassa
In de meeste oudmetaal bedrijven gaat een grote hoeveelheid contant geld om. Met de kassa module van NewTon maakt u snel en eenvoudig een kasbon van een weging. Voor relaties die bijvoorbeeld wekelijks komen afrekenen kunt u verzamelkasbonnen maken van alle wegingen in die week. Natuurlijk worden eventuele sorteerregels uit de weging overgenomen in de kasbon zodat u het juiste materiaal afrekent.

Factureren
Van wegingen die u op rekening afhandelt maakt u eenvoudig inkoop of verkoopfacturen. NewTon biedt u bovendien de mogelijkheid zogenoemde Schaduwfacturen te maken op basis waarvan u de binnenkomende facturen van leveranciers of afnemers kunt controleren. Uiteraard kunt u ook handmatig facturen maken.

Contract
De NewTon weegcontracten module biedt u de mogelijkheid om eenvoudig geleverde tonnages op inkoop en verkoopcontracten bij te houden; selecteer een contract in een weging en het gewicht wordt op het contract verwerkt. Wanneer overlevering op een contract dreigt waarschuwt NewTon hiervoor. U bepaalt vervolgens zelf, per contract, hoe NewTon zich moet gedragen.

LMA
Met de NewTon LMA module legt u afvalstroomnummers vast en verzorgt u snel en eenvoudig de (elektronische) aangifte.

Formulieren, documenten en lijsten
Met NewTon kunt u eenvoudig voorgeschreven formulieren afdrukken zoals: CMR, LMA begeleidingsbrief, LMA S-formulier, ED61, Vrachtnota, VDM formulier en EVOA documenten. Deze formulieren kunt u aanmaken en opslaan en ze kunnen vanuit de weging gemaakt worden, NewTon vult dan alle bekende gegevens in op de juiste plaats.

Door het gebruik van conceptdocumenten kunt u naast voorgeschreven formulieren verschillende zelf te definiëren documenten maken vanuit NewTon, bijvoorbeeld Transportbegeleidend document, houderschapsverklaring, vernietigingsverklaring etc. etc. In het concept definieert u eenmalig welke gegevens uit NewTon op welke plaats in het document moeten worden afgedrukt, daarna kunt u het document op elk gewenst moment afdrukken.

Uiteraard kunt u van alle vastgelegde gegevens [wegingen, kasbonnen, facturen, contracten etc.] uitgebreide overzichten maken. Ook deze overzichten zijn gebaseerd op conceptdocumenten, u bepaalt dus zelf welke gegevens op het overzicht komen.

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl