Voorwoord

Inmiddels is 2010 alweer ruim van start gegaan. Terugkijkend naar 2009 hebben wij gezien dat de recyclingsector op vele fronten juist sterker is geworden. Voor menig bedrijf bood het afgelopen jaar een moment van oriëntatie om te zien op welke wijze men zich kon versterken, om voorbereid te zijn op de toekomst.

Dit heeft vele bedrijven ook doen besluiten te investeren in NewTon Software. Bestaande gebruikers besloten in samenspraak met een NewTon

Consultant te kijken waar er verbeterpunten binnen de organisatie zijn en hoe de inzetbaarheid van NewTon viel te optimaliseren. Hier zijn opmerkelijk veel positieve resultaten bereikt.

Daarnaast hebben we in 2009 menig nieuwe NewTon gebruiker mogen verwelkomen, stuk voor stuk bedrijven die zich realiseren dat NewTon een goede basis vormt om de toekomst met vol vertrouwen tegemoet te gaan. De bedrijfsbrede inzetbaarheid van NewTon speelde hierbij steeds weer een voorname rol.

Ook zijn er het afgelopen jaar weer gebruikersbijeenkomsten gehouden, waar in samenspraak met gebruikers actief werd samengewerkt en gediscussieerd over alle aspecten van NewTon, waaronder uiteraard de doorontwikkelingen van bestaande en nieuwe modules. De reacties van de aanwezige gebruikers, de groeiende belangstelling, maar vooral de bruikbare resultaten geven aan dat deze bijeenkomsten erg nuttig zijn. De gebruikersbijeenkomsten voor 2010 zijn inmiddels gepland en de eerstvolgende vindt alweer plaats op 17 februari a.s.

In deze nieuwsbrief vindt u verder een interview met een van de jongste aanwinsten in de metaalrecycling, Windmill Metal Company uit Oud-Gastel en als module van de maand noemen we [NewTon Werken] .


NewTon Nieuws

Sinds jaar en dag beschikt NewTon Software over modules die het mogelijk maken om een uitvoerbestand van journaalposten te maken dat in  financiële software geïmporteerd kan worden, NewTon Factuurkoppeling.

Met deze koppeling is het mogelijk om de door NewTon gegenereerde in – en verkoopfacturen in uw boekhoudpakket te importeren. Het voordeel van deze koppeling is tijdwinst en minder kans op het maken van (type)fouten. Uiteraard dient uw boekhoudpakket wel te beschikken over een import-module.

Bij de export van facturen genereert de module een bestand dat kan worden geïmporteerd door het financiële pakket. Uiteraard beschikt de module over een aantal controle mogelijkheden zoals bijvoorbeeld dag/tijd-notering van de factuur-export en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een rollback.

NewTon Software biedt standaard koppelingen met Exact, Exact Compact, Afas en Accountview en met de introductie van NewTon 1.05, tevens de koppeling met King.

Als u beschikt over een financieel pakket dat niet in het bovenstaande rijtje voorkomt en u bent toch geïnteresseerd in de mogelijkheden dan kunt u altijd contact met ons opnemen.Module van de maand: NewTon Werken

NewTon Werken is een NewTon product dat specifiek gemaakt is voor bedrijven die op projectbasis grote gewogen hoeveelheden materialen aanleveren en/of afvoeren op verschillende projectadressen van haar klanten. NewTon Werken wordt ingezet bij bijvoorbeeld asfaltcentrales en zand/grind bedrijven.

NewTon Werken biedt de mogelijkheid om per project van een afnemer een Werk vast te leggen. In een Werk kan worden vastgelegd welke materialen geleverd en/of afgevoerd moeten worden en in welke [geschatte] hoeveelheid. Per Werk kan het adres of de locatie-omschrijving worden vastgelegd [laad/los adres].

Met NewTon Werken kunnen wegingen snel en efficiënt vastgelegd worden door deze te koppelen aan een Werk; na het kiezen van het Werk hoeft men nog slechts de gewichten vast te leggen. Het gewicht wordt verwerkt op het Werk en op de weegbon wordt aangegeven wat het totaal tonnage en aantal vrachten is dat op dat moment geleverd is op dat Werk.

In het overzicht Werken is direct zichtbaar welk tonnage van het Werk is gereden en welk tonnage er nog gedaan moet worden.

Het is zelfs mogelijk een kenteken [van eigen wagenpark of externe transporteurs] aan een Werk te koppelen; wanneer u één of meerdere kentekens onafgebroken op een Werk zet kan bij het vastleggen van de wegingen worden volstaan met het invoeren van het kenteken om alle benodigde gegevens in de weging vast te leggen.

Naast uitgebreide overzichten van alle geregistreerde wegingen biedt NewTon Werken ook de mogelijkheid om van één of alle werken

dagoverzichten te maken. Zowel het overzicht wegingen als het dagoverzicht per werk biedt een uitstekende basis voor verdere administratieve verwerking van de registraties in andere [financiële] systemen.

NewTon Werken kan ook uitgebreid worden met een optionele factureringsmodule zodat facturen op basis van wegingen en met referentie naar het werk eenvoudig vanuit NewTon gemaakt kunnen worden. Deze module biedt ook de mogelijkheid tot een koppeling met [daarvoor geschikte] externe boekhoudpakketten.In de spotlights: Windmill Metal Company

“Natuurlijk hebben we ook met andere partijen gesproken maar al gauw bleek dat de mensen bij NewTon Software qua kennis en ervaring in de branche er ver bovenuit staken”

Vandaag zijn we te gast bij een van de nieuwste aanwinsten in de metaalrecycling, het sinds september 2009 gestarte Windmill Metal Company te

Oud Gastel.

Al bij aankomst van het bedrijf wijst alles erop dat deze ondernemers de zaken serieus aanpakken. Een mooie locatie, compleet overdekt en verder zijn alle ingrediënten aanwezig om er een succes van te maken.

Windmill Metal Company , met als eigenaren Kees de Zwart en Remy Cornelisse, beiden zo’n 15 jaar ervaring in de branche, geven hun visitekaartje af met hun intrede in de handel.

De activiteiten van het bedrijf bestaan uit het in- en verkopen van non-ferro metalen. In de korte periode dat Kees en Remy actief zijn met hun eigen onderneming hebben ze inmiddels al een aantal gerenommeerde bedrijven als klant mogen noteren. De afzetmarkt bevindt zich bij alle Europese eindgebruikers en het verre oosten.

Onze gesprekspartner van vandaag is Kees de Zwart en de eerste vraag die we hem stelden was waarom ze een eigen onderneming zijn gestart. “Alle ingrediënten waren aanwezig om zelf te starten. De locatie raakte beschikbaar via een bevriende relatie, de vergunningen en faciliteiten waren aanwezig en de drang om zelf te beginnen met onze eigen normen en waarden was groot.  Deze normen en waarden willen wij graag laten doorstralen in de markt. We willen gezien worden als een serieuze partner die meedenkt in oplossingen en die handelen op een correcte manier”, aldus Kees.

Op de vraag wat hun ervaringen nou zijn na 2 maanden operationeel zijn geeft Kees aan dat hij buitengewoon tevreden is over de stand van zaken momenteel. “Het aantal handelingen over de werf is meer dan we van tevoren geschat hadden, het gaat goed! “

De visie van Windmill Metal Company is duidelijk. Men wil een onderneming neerzetten met een klein team [er zijn momenteel 5 mensen werkzaam bij het bedrijf] waar op een ontspannen en goede manier met elkaar wordt gewerkt. Dit zoekt men ook bij de klanten. “Het feit dat de klanten ons goed kennen, ze weten dat we betrouwbaar zijn werkt zeker mee aan het hele proces maar we willen ook naar buiten toe een onderneming zijn waar de afwikkeling goed verloopt. Kwaliteitsbepaling van de ingekochte materialen wordt gedaan door mensen die er verstand van hebben. We willen niet de grootste metaalhandel zijn van het land, maar wel een die als serieus en professioneel gezien wordt”, aldus Kees.

Kees vervolgt, ”met het in – en verkopen van metalen hebben wij de ervaring, de overige zaken binnen het bedrijf moeten worden verzorgd door

mensen die daar meer verstand van hebben. Transport, boekhouding en automatisering zijn zaken waar andere bedrijven / mensen beter in zijn, we noemen dat “ontzorging” . Dat is ook de voornaamste reden dat we bij NewTon Software terecht zijn gekomen. Al vanaf het eerste gesprek werd duidelijk dat we met mensen aan tafel zaten die verstand hebben van de branche, die weten wat er speelt en die daar adequaat op reageren.  Natuurlijk hebben we ook met andere partijen gesproken maar al gauw bleek dat de mensen bij NewTon Software qua kennis en ervaring in de branche er ver bovenuit staken. Andere  pluspunten zijn natuurlijk ook de gebruikersvriendelijkheid en de mogelijkheden die NewTon ons biedt”.

De eerder genoemde gebruikersvriendelijkheid wordt door Kees geprezen. Kees geeft aan dat de software eenvoudig in bediening is.

Het effect van NewTon binnen de organisatie is groot. Alle in en verkoop registraties worden ingevoerd in NewTon, alle wegingen, ook al is het maar een ton, worden als in- of verkoopcontract vastgelegd zodat men op elk moment kan bepalen wat hun positie is, iets wat zeer belangrijk is in een markt waar het afgelopen jaar behoorlijke klappen zijn gevallen.

Verbeteringen binnen het pakket vindt Kees moeilijk aan te geven. “ik ben ontzettend tevreden met de mogelijkheden die NewTon ons momenteel biedt. Tijdens het gesprek zijn er ook al diverse andere modules ter sprake gekomen die wellicht in de toekomst voor ons van belang kunnen zijn maar de functionaliteiten die in onze huidige pakketsamenstelling zitten geven ons genoeg mogelijkheden om verder te groeien met NewTon”

Wij danken Kees voor het interview en wensen hem en Remy veel succes met de groei van het bedrijf.NewTon Vraag & Antwoord

De vraag van deze maand is:

Ik wil graag een gedeelte van mijn huidige administratie archiveren. Is dit mogelijk? 

Antwoord:
Veel bedrijven hebben de behoefte om een gedeelte van hun administratie na afsluiting van een boekjaar weg te zetten in een historie administratie. Dit is uiteraard mogelijk met NewTon Software.

Het aanmaken van een historie administratie en het verplaatsen van de actuele administratie kan, wanneer mogelijk, online worden uitgevoerd door een NewTon engineer. Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u contact opnemen met ons.
NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl